Förmånscykel – En skattepliktig förmån

Standard

En förmånscykel är en cykel som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda som en förmån, denna förmån är dessutom skattepliktig. Vilket innebär att arbetsgivaren även måste redovisa det som en lönekostnad, och du som anställd kan behöva betala skatt på den. Det finns dock vissa regler och undantag som gäller skattepliktig förmånscykel.

Hur räknas skatten ut?

Beräkna skatten på förmånscykeln på det belopp som cykeln kostar. Maxbeloppet är fastställt av skatteverket och kan variera från år till år. Du behöver vanligtvis bara beskatta för en del av förmånen, om den överstiger skatteverkets fastställda belopp för förmånscykel under ett beskattningsår.

Vad är undantaget?

Det finns ett undantag om löntagaren använder cykeln för att pendla mellan arbete och bostad, Då är det en skattepliktig förmån. Detta gäller när du använder cykeln till arbetspendling och om arbetsgivaren har en godkänd förmånscykelplan.

Fördelar och nackdelar

En förmånscykel kan vara ett bra sätt att främja hälsa och miljömedvetenhet. Dessutom kan det vara ett bra sätt att minska kostnaderna för kollektivtrafiken eller parkering. Dock kan det vara svårt för arbetsgivaren att vet hur det funkar med förmånscykeln och det kan också vara svårt för anställda att hitta en lämplig cykel. Om du vill hitta en cykel så läs mer här.