Lär dig hur CE märkning fungerar

Standard

Inom EU är CE-märkning obligatoriskt om produkten ska uppfylla vissa säkerhetskrav. Exempel på sådana produkter är elektrisk hemutrustning, flytvästar, leksaker, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning. En CE-märkning får du endast göra om samtliga krav är uppfyllda. Det är dessutom förbjudet att CE-märka produkter där det inte finns krav på CE-märkning.

Vem som får göra CE-märkning?

Du är ansvarig som tillverkare för att CE-märkningen är korrekt. Om inte du själv kan bedöma och försäkra att produkten uppfyller och överensstämmer med EU-kraven måste du ta hjälp av ett anmält organ. Det går även att få hjälp av behöriga företag för att CE-märka en produkt. Observera att om du måste använda ett anmält organ för CE-märkningen ska den kompletteras med det organets identifikationsnummer.

Gör du CE-märkningen själv tillkommer inga avgifter. Däremot får du betala för en oberoende kontroll. Hur mycket det kommer att kosta beror på certifieringsförfarandet och om produkten är mycket komplicerad.

CE-märket på produkten

Det är viktigt att CE-märket är fullt synligt och lätt att läsa. Märkningen måste även vara varaktig. Själva märkningen är ”CE”. Kan du inte sätta märkningen på produkten ska du sätta den på förpackningen eller den dokumentation som kommer med produkten.